Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Xuyên Không

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Xuyên Không
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
100M 30.3M 10.3M

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
80.8M 7.6M 105.8k

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng
6.5M 256 57.6k

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng

Truyện tranh Only Hope - Hy Vọng Duy Nhất
6.6k 544 230

Only Hope - Hy Vọng Duy Nhất

Truyện tranh Ta Ở Nhà 100 Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch
37.3k 618 3.5k

Ta Ở Nhà 100 Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
23.4k 774 2.1k

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Công Chúa Bé Con Nhìn Vào Cửa Sổ Trạng Thái
4.8M 253.5k 60.5k

Công Chúa Bé Con Nhìn Vào Cửa Sổ Trạng Thái

Truyện tranh Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống
16.1M 769 93.6k

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Truyện tranh Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
14.2M 283.8k 136.4k

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Truyện tranh Người Không Mời Mà Đến
422.6k 428 9.4k

Người Không Mời Mà Đến

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
17.8k 2.9k 1.1k

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
13.9M 15.9k 49.6k

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Nhất Quyền Bạo Tinh
4.4M 22.8k 51.5k

Nhất Quyền Bạo Tinh

Truyện tranh Luân Bàn Thế Giới
10.6M 979 61.5k

Luân Bàn Thế Giới

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
41.9k 13.3k 5.4k

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Ra Mắt Hay Ra Đi
3.8M 74.2k 36.1k

Ra Mắt Hay Ra Đi

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
7.4M 2.7k 67.8k

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Truyện tranh Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
26.8k 4.8k 2.2k

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Truyện tranh Tuyệt Thế Đạo Lữ
7.4k 1.3k

Tuyệt Thế Đạo Lữ

Truyện tranh Tôi Là Vị Hôn Thê Của Nam Phụ Phản Diện
1.1M 15.3k 19.7k

Tôi Là Vị Hôn Thê Của Nam Phụ Phản Diện

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài
935.4k 40.8k 81.2k

Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
8.3M 540.2k 66.4k

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị
7.1k 1.1k 2.4k

Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị

Truyện tranh Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân
531.1k 4.5k 18.7k

Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân

Truyện tranh Bảo Mẫu Có Thời Hạn Của Nam Chính Hắc Ám
85 37

Bảo Mẫu Có Thời Hạn Của Nam Chính Hắc Ám