Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Webtoon

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Webtoon
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Vợ Tôi Là Quỷ Vương
62.4M 3.1M 124.1k

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Truyện tranh Tự Do Trong Mơ
23.3M 4.8k 132.4k

Tự Do Trong Mơ

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
74.8M 16.3k 192.6k

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Kiếp Này Tôi Nhất Định Trở Thành Gia Chủ!
39.3M 269.4k 391.7k

Kiếp Này Tôi Nhất Định Trở Thành Gia Chủ!

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
84.7k 9.1k 10.7k

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Ngay Cả Khi Là Ác Nữ, Tôi Vẫn Sẽ Trở Thành Nữ Chính
4.3M 14.2k 37.6k

Ngay Cả Khi Là Ác Nữ, Tôi Vẫn Sẽ Trở Thành Nữ Chính

Truyện tranh Tôi Sẽ Cố Gắng Thay Đổi Cốt Truyện
5.4M 70.2k 50.2k

Tôi Sẽ Cố Gắng Thay Đổi Cốt Truyện

Truyện tranh Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội
1.3M 253.9k 18.6k

Tenkaichi - Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sĩ Đại Hội

Truyện tranh Truyền Võ
11.2M 446 27.7k

Truyền Võ

Truyện tranh Ngôi Nhà Của Người Phục Chế
3.6k 101 422

Ngôi Nhà Của Người Phục Chế

Truyện tranh Sugar Dark
100 893 28

Sugar Dark

Truyện tranh Cương Thi Tiên Sinh
1.2k 267 275

Cương Thi Tiên Sinh

Truyện tranh Quỷ Tiến Hóa
2.3M 106 42.2k

Quỷ Tiến Hóa

Truyện tranh Sự Trở Lại Kiếm Sư Huyền Thoại
7.5k 8.6k 3.9k

Sự Trở Lại Kiếm Sư Huyền Thoại

Truyện tranh Mặt Nạ Chân Lý
7.7k 404 849

Mặt Nạ Chân Lý

Truyện tranh Hệ Thống Succubus
4.8k 1.9k

Hệ Thống Succubus

Truyện tranh Ong Chúa
4.8k 737

Ong Chúa

Truyện tranh Nắm Giữ Trái Tim Của Bạo Chúa
1.4M 4.5k 26.1k

Nắm Giữ Trái Tim Của Bạo Chúa

Truyện tranh Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện
5.4M 12.1k 98.9k

Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện

Truyện tranh Hồi Quy Giả Về Hưu
702.6k 980 19.8k

Hồi Quy Giả Về Hưu

Truyện tranh Loser Báo Thù
9.6k 637 2.1k

Loser Báo Thù

Truyện tranh Người Chơi Siêu Tần
3.5k 152

Người Chơi Siêu Tần

Truyện tranh Sát Thủ Thiên Tài Đơn Độc
343.5k 16.9k

Sát Thủ Thiên Tài Đơn Độc

Truyện tranh Đệ Tử Tu Luyện Còn Ta Thì Lười Biếng
1.2k 372

Đệ Tử Tu Luyện Còn Ta Thì Lười Biếng

Truyện tranh Thâm Uyên Chi Chủng
215.7k 11.4k

Thâm Uyên Chi Chủng

Truyện tranh Toàn Trí Tu Tiên Giả
130.6k 10.3k

Toàn Trí Tu Tiên Giả

Truyện tranh Trả Phí Bằng Chung Tình
6.9k 2.4k

Trả Phí Bằng Chung Tình