Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Manhua

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Manhua
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
50.1M 20.6M 20.5M

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
18.7M 2.6M 2.7M

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 2
214.9k 79.7k 95.6k

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 2

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
23.4k 774 2.1k

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Luyến Ái 1/2
7.3k 3.2k 1.4k

Luyến Ái 1/2

Truyện tranh Mạt Thế Quật Khởi
30.3M 448.6k 156.8k

Mạt Thế Quật Khởi

Truyện tranh Sau Khi Công Chúa Bội Tình Bạc Nghĩa
637.1k 248 24.7k

Sau Khi Công Chúa Bội Tình Bạc Nghĩa

Truyện tranh Làm Sao Để Chạy Trốn Dàn Hậu Cung
6.6M 217.9k 57.3k

Làm Sao Để Chạy Trốn Dàn Hậu Cung

Truyện tranh Nhất Quyền Bạo Tinh
42.9k 22.8k 1.3k

Nhất Quyền Bạo Tinh

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
6.3k 1.1k 826

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch
634.9k 289.7k 176.9k

Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
2.4M 867.6k 898.9k

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Tái Sinh Trở Lại : Chồng Cũ Khóc Lóc Cầu Xin Tái Hôn
8.2M 971 64.4k

Tái Sinh Trở Lại : Chồng Cũ Khóc Lóc Cầu Xin Tái Hôn

Truyện tranh Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ
10.5M 232.3k 71.3k

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
1.2M 540.2k 626.6k

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Hàng Tỷ Ngôi Sao Cũng Không Bằng Em
3.9M 2.6k 41.2k

Hàng Tỷ Ngôi Sao Cũng Không Bằng Em

Truyện tranh Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân
25.8k 4.5k 7.8k

Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân

Truyện tranh Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!?
1.2M 1.1k 34.6k

Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!?

Truyện tranh Hổ Giáp Nhân Armour Man
7.1k 4.7k 1.3k

Hổ Giáp Nhân Armour Man

Truyện tranh Số 63 Phố Bàng Bối
16.6k 1.6k 912

Số 63 Phố Bàng Bối

Truyện tranh Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể
41.2k 704 2.8k

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Truyện tranh Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu!
138.6k 1.3k

Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu!

Truyện tranh Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!
18.5k 5.9k 5.5k

Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!

Truyện tranh Phong Yêu Vấn Đạo
2.7k 208

Phong Yêu Vấn Đạo

Truyện tranh Mục Long Sư
5.1k 2.3M 795

Mục Long Sư

Truyện tranh Kỷ Nguyên Kỳ Lạ
964.5k 342.5k 81.3k

Kỷ Nguyên Kỳ Lạ

Truyện tranh Bong Bóng Đào Chi
1.4k 79

Bong Bóng Đào Chi