Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Manhua

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Manhua
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất
9.1M 341 74.2k

Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất

Truyện tranh Tổng Tài Huyết Tộc Cực Sủng Cô Vợ Mỹ Nhân Ngư
13.1M 1.4k 126.1k

Tổng Tài Huyết Tộc Cực Sủng Cô Vợ Mỹ Nhân Ngư

Truyện tranh Sao Giờ, Đẩy Thuyền Tới Muốn Yêu
3.1M 144.4k 47.8k

Sao Giờ, Đẩy Thuyền Tới Muốn Yêu

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
13.9M 15.9k 49.6k

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần
14.6M 355.5k 88.5k

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

Truyện tranh Nhất Quyền Bạo Tinh
4.4M 22.8k 51.5k

Nhất Quyền Bạo Tinh

Truyện tranh Luân Bàn Thế Giới
10.6M 979 61.5k

Luân Bàn Thế Giới

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công 2
7.3k 1.8k 417

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công 2

Truyện tranh Thần Bài 1945
3.8k 4.8k 381

Thần Bài 1945

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Với Boss Nhà Giàu Khét Tiếng
4.3k 287.4k 2.1k

Cuộc Hôn Nhân Với Boss Nhà Giàu Khét Tiếng

Truyện tranh Bé Rồng Đột Kích! Mami Vừa Cay Vừa Độc
4.6M 230 46.2k

Bé Rồng Đột Kích! Mami Vừa Cay Vừa Độc

Truyện tranh Tuyệt Thế Đạo Lữ
7.4k 1.3k

Tuyệt Thế Đạo Lữ

Truyện tranh Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
29.8M 134.1k 105.5k

Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Truyện tranh Pháo Hôi Cô Ấy Không Ưa Kịch Bản Này Lâu Rồi
1.1M 8.3k 20.6k

Pháo Hôi Cô Ấy Không Ưa Kịch Bản Này Lâu Rồi

Truyện tranh Tôi Và Đối Tác Của Tôi
6.1k 680

Tôi Và Đối Tác Của Tôi

Truyện tranh Hảo Đồ Nhi Hãy Tha Cho Vi Sư
16.2M 403 91.1k

Hảo Đồ Nhi Hãy Tha Cho Vi Sư

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
8.3M 540.2k 66.4k

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Bá Khí Ngút Trời
5.8M 2.7k 92.8k

Thiên Kim Toàn Năng Bá Khí Ngút Trời

Truyện tranh Fan Vợ Hiểu Biết Một Chút
9.6k 12.3k 3.8k

Fan Vợ Hiểu Biết Một Chút

Truyện tranh Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!
612.5k 5.9k 19.7k

Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!

Truyện tranh Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Tài
96.9k 7.6k

Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Tài

Truyện tranh Sát Thủ Bướm
29.2k 3.7k

Sát Thủ Bướm

Truyện tranh Tà Ác Làm Vương
129.4k 5.9k

Tà Ác Làm Vương

Truyện tranh Người Đi Đêm
81 7

Người Đi Đêm