Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Horror

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Horror
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Gachi Akuta
1.2k 89.3k 85

Gachi Akuta

Truyện tranh Majo To Yajuu
158.3k 39.9k 6.7k

Majo To Yajuu

Truyện tranh Truyền Võ
12.6M 446 28.2k

Truyền Võ

Truyện tranh Gachiakuta
15.5k 4.8k 2.9k

Gachiakuta

Truyện tranh Gannibal
230.4k 2.8k 3.3k

Gannibal

Truyện tranh Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
29.8M 134.1k 105.5k

Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Truyện tranh Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ
563.8k 232.3k 100.5k

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
1.2M 540.2k 626.6k

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị
7.1k 1.1k 2.4k

Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị

Truyện tranh Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!?
16.8k 1.1k 1.7k

Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!?

Truyện tranh Kagura Bachi: Phép Thuật Và Katana
284.2k 1.4k 9.1k

Kagura Bachi: Phép Thuật Và Katana

Truyện tranh Số 63 Phố Bàng Bối
4.7k 1.6k 1.3k

Số 63 Phố Bàng Bối

Truyện tranh Gia Đình Vui Vẻ - Mẹ Thuê Báo Oán
195.7k 3.2k

Gia Đình Vui Vẻ - Mẹ Thuê Báo Oán

Truyện tranh Vương Triều Đen Tối: Joseon
4.3k 2.7k

Vương Triều Đen Tối: Joseon

Truyện tranh Kỷ Nguyên Kỳ Lạ
964.5k 342.5k 81.3k

Kỷ Nguyên Kỳ Lạ

Truyện tranh Youkai Gurentai
72 8

Youkai Gurentai

Truyện tranh Kyousou No Simulacra
98 41

Kyousou No Simulacra

Truyện tranh Migi To Dari
92 37

Migi To Dari

Truyện tranh Chuyển Sinh Tới Một Thế Giới Đã Suy Tàn
81 8

Chuyển Sinh Tới Một Thế Giới Đã Suy Tàn

Truyện tranh Chainsaw Man Colored
80 18

Chainsaw Man Colored

Truyện tranh D.y.n. Freaks
85 46

D.y.n. Freaks

Truyện tranh Núi Khỉ
71 46

Núi Khỉ

Truyện tranh Shen Ze (Mới)
82 35

Shen Ze (Mới)

Truyện tranh Người Đi Đêm
81 7

Người Đi Đêm