Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Cổ Đại

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Cổ Đại
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
80.8M 7.6M 105.8k

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Ở Nhà 100 Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch
37.3k 618 3.5k

Ta Ở Nhà 100 Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch

Truyện tranh Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
42.8M 177.3k 349.9k

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Người Không Mời Mà Đến
422.6k 428 9.4k

Người Không Mời Mà Đến

Truyện tranh Một Đêm Sâu Đậm Của Adeline
1.3M 32.4k 21.4k

Một Đêm Sâu Đậm Của Adeline

Truyện tranh Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần
14.6M 355.5k 88.5k

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

Truyện tranh Sau Khi Công Chúa Bội Tình Bạc Nghĩa
637.1k 248 24.7k

Sau Khi Công Chúa Bội Tình Bạc Nghĩa

Truyện tranh Chị Yêu, Kiếp Này Em Sẽ Là Hoàng Hậu
7.5k 263.7k 662

Chị Yêu, Kiếp Này Em Sẽ Là Hoàng Hậu

Truyện tranh Cảm Kiếm Tuyệt Đối
9.6k 31.4k 3.7k

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

Truyện tranh Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch
634.9k 289.7k 176.9k

Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
7.4M 2.7k 67.8k

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Truyện tranh Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương
2.2k 7 56

Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
2.4M 867.6k 898.9k

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Hướng Về Ánh Dương Lần Nữa
7.8k 727

Hướng Về Ánh Dương Lần Nữa

Truyện tranh Tuyệt Thế Đạo Lữ
7.4k 1.3k

Tuyệt Thế Đạo Lữ

Truyện tranh Sự Hy Sinh Của Ác Quỷ
243.8k 3.2k 5.5k

Sự Hy Sinh Của Ác Quỷ

Truyện tranh Bạo Chúa Thân Mến
198.7k 708 7.8k

Bạo Chúa Thân Mến

Truyện tranh Cô Con Gái Út Của Ngài Công Tước Phản Diện
7.1k 1.2k

Cô Con Gái Út Của Ngài Công Tước Phản Diện

Truyện tranh Yêu Em Thêm Lần Nữa (Love Me Again)
5.1k 1.2k

Yêu Em Thêm Lần Nữa (Love Me Again)

Truyện tranh Thời Đại Của Oman
1.4M 495 24.3k

Thời Đại Của Oman

Truyện tranh Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!
18.5k 5.9k 5.5k

Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!

Truyện tranh Tôi Là Em Gái Của Nam Chính Tiểu Thuyết Bl
8.6k 3.2k

Tôi Là Em Gái Của Nam Chính Tiểu Thuyết Bl

Truyện tranh Chị Gái À, Kiếp Này Em Chính Là Nữ Hoàng
11.2M 87.6k

Chị Gái À, Kiếp Này Em Chính Là Nữ Hoàng

Truyện tranh Bảo Mẫu Có Thời Hạn Của Nam Chính Hắc Ám
85 37

Bảo Mẫu Có Thời Hạn Của Nam Chính Hắc Ám