Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Cổ Đại

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Cổ Đại
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
80.8M 7.6M 105.8k

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Ở Nhà 100 Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch
37.3k 618 3.5k

Ta Ở Nhà 100 Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch

Truyện tranh Tồn Tại Như Nàng Công Chúa Dã Chủng
3.5M 62.3k 48.2k

Tồn Tại Như Nàng Công Chúa Dã Chủng

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi
15.3M 428.4k 96.5k

Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi

Truyện tranh Người Không Mời Mà Đến
422.6k 428 9.4k

Người Không Mời Mà Đến

Truyện tranh Một Đêm Sâu Đậm Của Adeline
1.3M 32.4k 21.4k

Một Đêm Sâu Đậm Của Adeline

Truyện tranh Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần
14.6M 355.5k 88.5k

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

Truyện tranh Chị Yêu, Kiếp Này Em Sẽ Là Hoàng Hậu
7.5k 263.7k 662

Chị Yêu, Kiếp Này Em Sẽ Là Hoàng Hậu

Truyện tranh Cảm Kiếm Tuyệt Đối
9.6k 31.4k 3.7k

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
7.4M 2.7k 67.8k

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Truyện tranh Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương
86.6k 7 4.7k

Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
2.4M 867.6k 898.9k

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Hướng Về Ánh Dương Lần Nữa
7.8k 727

Hướng Về Ánh Dương Lần Nữa

Truyện tranh Người Đẹp Và Quái Thú
8.3M 1.7k 65.8k

Người Đẹp Và Quái Thú

Truyện tranh Tuyệt Thế Đạo Lữ
7.4k 1.3k

Tuyệt Thế Đạo Lữ

Truyện tranh Sự Hy Sinh Của Ác Quỷ
243.8k 3.2k 5.5k

Sự Hy Sinh Của Ác Quỷ

Truyện tranh Bạo Chúa Thân Mến
198.7k 708 7.8k

Bạo Chúa Thân Mến

Truyện tranh Yêu Em Thêm Lần Nữa (Love Me Again)
5.1k 1.2k

Yêu Em Thêm Lần Nữa (Love Me Again)

Truyện tranh Phương Pháp Che Giấu Đứa Con Của Hoàng Đế
13.9M 73.4k 106.2k

Phương Pháp Che Giấu Đứa Con Của Hoàng Đế

Truyện tranh Thời Đại Của Oman
1.4M 495 24.6k

Thời Đại Của Oman

Truyện tranh Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!
612.5k 5.9k 19.7k

Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!

Truyện tranh Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ
746.2k 31.4k

Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ

Truyện tranh Chị Gái À, Kiếp Này Em Chính Là Nữ Hoàng
11.1M 86.8k

Chị Gái À, Kiếp Này Em Chính Là Nữ Hoàng

Truyện tranh Bảo Mẫu Có Thời Hạn Của Nam Chính Hắc Ám
85 37

Bảo Mẫu Có Thời Hạn Của Nam Chính Hắc Ám