Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Action

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Action
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất
9.1M 341 74.2k

Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất

Truyện tranh Toàn Trí Độc Giả
75.5k 5.4k 7.4k

Toàn Trí Độc Giả

Truyện tranh Cuộc Chiến Siêu Nhân
6.3M 2.2k 65.9k

Cuộc Chiến Siêu Nhân

Truyện tranh The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn
13.3k 1.4k 2.6k

The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
13.9M 15.9k 49.6k

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần
14.6M 355.5k 88.5k

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

Truyện tranh Nhất Quyền Bạo Tinh
4.4M 22.8k 51.5k

Nhất Quyền Bạo Tinh

Truyện tranh Luân Bàn Thế Giới
10.6M 979 61.5k

Luân Bàn Thế Giới

Truyện tranh Black 999
6.6k 69 38

Black 999

Truyện tranh Hắc Báo Liệt Truyện
6.9k 1.2k 2.6k

Hắc Báo Liệt Truyện

Truyện tranh Thần Bài 1945
3.8k 4.8k 381

Thần Bài 1945

Truyện tranh Thợ Săn Quỷ
9.8k 9.9M 4.7k

Thợ Săn Quỷ

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Vị Thần Sức Mạnh
9.1k 13.8k 926

Sự Trở Lại Của Vị Thần Sức Mạnh

Truyện tranh Cuồng Ma Hồi Quy
4.8k 234 841

Cuồng Ma Hồi Quy

Truyện tranh Ranker Cấp Sss Hồi Quy
5.1k 2.5k

Ranker Cấp Sss Hồi Quy

Truyện tranh Tuyệt Thế Đạo Lữ
7.4k 1.3k

Tuyệt Thế Đạo Lữ

Truyện tranh Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
29.8M 134.1k 105.5k

Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Truyện tranh Độc Cô Tử Linh Sư
9.4M 341.3k 101.5k

Độc Cô Tử Linh Sư

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
8.3M 540.2k 66.4k

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Dungeon Ni Hisomu Yandere Na Kanojo Ni Ore Wa Nando Mo Korosareru
512.3k 4.9k 16.5k

Dungeon Ni Hisomu Yandere Na Kanojo Ni Ore Wa Nando Mo Korosareru

[15+] Giam Cầm

Truyện tranh Quân Sư Rồng
73 42

Quân Sư Rồng

Truyện tranh Thiên Tài Võ Thuật Hoàn Sinh
10.7k 1.3k

Thiên Tài Võ Thuật Hoàn Sinh

Truyện tranh Song Tinh Diệt Quỷ Sư
88 37

Song Tinh Diệt Quỷ Sư