Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện đề cử

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Debut Or Die
1.2k 582

Debut Or Die

Truyện tranh Toàn Trí Độc Giả
75.5k 5.4k 7.4k

Toàn Trí Độc Giả

Truyện tranh Hoa Cúc Trong Lồng
91 5

Hoa Cúc Trong Lồng

Truyện tranh Thuần Phục Gái Hư
6.1k 1.2k

Thuần Phục Gái Hư

Người Đàn Bà Của Zeus

Truyện tranh Thiên Tài Võ Thuật Hoàn Sinh
15.9k 2.8k

Thiên Tài Võ Thuật Hoàn Sinh

Truyện tranh [18+] Hae Joo Của Tôi
8.8k 2.1k

[18+] Hae Joo Của Tôi

Truyện tranh Bí Mật Đằng Sau Người Đàn Ông Ấy
16.6k 1.2k

Bí Mật Đằng Sau Người Đàn Ông Ấy

Truyện tranh Only Hope - Hy Vọng Duy Nhất
6.6k 544 230

Only Hope - Hy Vọng Duy Nhất

Truyện tranh Tôi Và Đối Tác Của Tôi
6.1k 680

Tôi Và Đối Tác Của Tôi

[15+] Giam Cầm

Truyện tranh Tan Làm Gặp Nhau Nhé!
5.9k 2.6k

Tan Làm Gặp Nhau Nhé!

Truyện tranh Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần
14.6M 355.5k 88.5k

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

Truyện tranh Luân Bàn Thế Giới
10.6M 979 61.5k

Luân Bàn Thế Giới

Truyện tranh Cuồng Ma Hồi Quy
4.8k 234 841

Cuồng Ma Hồi Quy

Truyện tranh Khi Ác Quỷ Động Lòng
3.7k 115

Khi Ác Quỷ Động Lòng

Truyện tranh Tuyển Tập Pỏn Nhà Chiu
10.9k 1.9k

Tuyển Tập Pỏn Nhà Chiu

Ở Nơi Em

Thủy Triều Thấp Lúc Chạng Vạng

Truyện tranh Fan Vợ Hiểu Biết Một Chút
9.6k 12.3k 3.8k

Fan Vợ Hiểu Biết Một Chút

Truyện tranh Black 999
6.6k 69 38

Black 999

Truyện tranh Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất
9.1M 341 74.2k

Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất

Truyện tranh Thần Bài 1945
3.8k 4.8k 381

Thần Bài 1945

Truyện tranh Lần Nữa Toả Sáng
20.1M 591.8k 255.6k

Lần Nữa Toả Sáng

Truyện tranh Codename Anastasia
3.6k 1.1k

Codename Anastasia

Truyện tranh Độc Cô Tử Linh Sư
9.4M 341.3k 101.5k

Độc Cô Tử Linh Sư

Truyện tranh Bọn Tớ Thích Cậu! Rito 2
5.9k 2.1k 2.9k

Bọn Tớ Thích Cậu! Rito 2