Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện đề cử

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Tiến Sĩ Slump
478.3k 23 316

Tiến Sĩ Slump

Truyện tranh Đúng Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
9.5M 3.8M 2.1M

Đúng Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Into The Rose Garden
8.3k 1.2k

Into The Rose Garden

Nước Uống Tình Yêu Của Cáo Plin

Truyện tranh Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử
9.6k 1.4k 287

Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử

Truyện tranh Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu
2.1k 16

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

Truyện tranh Cháu Trai Thánh Đế Là Tử Linh Sư
520.7k 15.2k

Cháu Trai Thánh Đế Là Tử Linh Sư

Truyện tranh Vương Giả Săn Mồi
8.8M 341.7k 70.2k

Vương Giả Săn Mồi

Truyện tranh Lỗi Tại Dễ Thương
8.8k 4.8k

Lỗi Tại Dễ Thương

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
50.1M 20.6M 20.5M

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Thời Gian May Mắn
5.7k 386 1.3k

Thời Gian May Mắn

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh
3.6M 206 43.9k

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Truyện tranh Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện
5.4M 12.1k 98.9k

Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện

Truyện tranh Giấc Mơ Trong Game Trở Thành Hiện Thực
953.1k 13.3k 21.5k

Giấc Mơ Trong Game Trở Thành Hiện Thực

Truyện tranh Anh Hùng Tái Khởi
1.4M 43 17.7k

Anh Hùng Tái Khởi

Truyện tranh Cô Con Gái Út Của Công Tước Phản Diện
5.5M 168.6k 73.6k

Cô Con Gái Út Của Công Tước Phản Diện

Truyện tranh Ma Pháp Thiếu Nữ Kakeru
9.5k 2.8k 2.6k

Ma Pháp Thiếu Nữ Kakeru

Truyện tranh Ankoku Kishi Danchou To Seishun Garu
1.2k 2 85

Ankoku Kishi Danchou To Seishun Garu

Truyện tranh Last Paradise
1.8k 278 48

Last Paradise

Truyện tranh Mối Tình Đầu Chưa Hoàn Thiện
7.1k 63 2.9k

Mối Tình Đầu Chưa Hoàn Thiện

Truyện tranh Thiên Tài Tiên Thuật Sư
7.4k 5.3k 3.3k

Thiên Tài Tiên Thuật Sư

Truyện tranh En Passant
10.9k 113 2.9k

En Passant

Truyện tranh Ta Có Một Thân Kỹ Năng Bị Động
865.8k 7.8k 19.3k

Ta Có Một Thân Kỹ Năng Bị Động