Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện đề cử

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Tuyệt Thế Đạo Lữ
7.4k 1.3k

Tuyệt Thế Đạo Lữ

Truyện tranh Pháo Hôi Cô Ấy Không Ưa Kịch Bản Này Lâu Rồi
30.8k 8.3k 4.7k

Pháo Hôi Cô Ấy Không Ưa Kịch Bản Này Lâu Rồi

Truyện tranh Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Tài
96.9k 7.6k

Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Tài

Truyện tranh Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch
7.5M 289.7k 58.6k

Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch

Truyện tranh Bé Rồng Đột Kích! Mami Vừa Cay Vừa Độc
4.6M 230 46.2k

Bé Rồng Đột Kích! Mami Vừa Cay Vừa Độc

Truyện tranh Có Tin Vào Tính Bản Ác Không ?
4.7k 227

Có Tin Vào Tính Bản Ác Không ?

Truyện tranh Vị Ngọt Không Đường (Sweet Not Sugar)
7.5k 2.5k

Vị Ngọt Không Đường (Sweet Not Sugar)

Truyện tranh Nỗi U Sầu Của Manhattan
2.2k 917

Nỗi U Sầu Của Manhattan

Truyện tranh Ranker Cấp Sss Hồi Quy
5.1k 2.5k

Ranker Cấp Sss Hồi Quy

Truyện tranh Yêu Em Thêm Lần Nữa (Love Me Again)
5.1k 1.2k

Yêu Em Thêm Lần Nữa (Love Me Again)

Truyện tranh GIỮA TÌNH CỜ VÀ ĐỊNH MỆNH
5.1k 2.5k

GIỮA TÌNH CỜ VÀ ĐỊNH MỆNH

Truyện tranh Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua
3.4k 1.7k

Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua

Định Tên Mối Quan Hệ

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Với Boss Nhà Giàu Khét Tiếng
4.3k 287.4k 2.1k

Cuộc Hôn Nhân Với Boss Nhà Giàu Khét Tiếng

Truyện tranh (NP) TRỞ THÀNH VUA CÔNG LƯỢC
2.9k 468

(NP) TRỞ THÀNH VUA CÔNG LƯỢC

Truyện tranh Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
29.8M 134.1k 105.5k

Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Truyện tranh Quan Hệ Xâm Chiếm
7.3k 1.4k

Quan Hệ Xâm Chiếm

Truyện tranh Ma Cà Rồng Đếch Có Thật Đâu!
3.8k 12

Ma Cà Rồng Đếch Có Thật Đâu!

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công 2
7.3k 1.8k 417

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công 2

Truyện tranh Tổng Tài Huyết Tộc Cực Sủng Cô Vợ Mỹ Nhân Ngư
13.1M 1.4k 126.1k

Tổng Tài Huyết Tộc Cực Sủng Cô Vợ Mỹ Nhân Ngư

Truyện tranh Nhất Quyền Bạo Tinh
4.4M 22.8k 51.5k

Nhất Quyền Bạo Tinh

Truyện tranh Take A Peek
90 11

Take A Peek

Truyện tranh Song Tinh Diệt Quỷ Sư
88 37

Song Tinh Diệt Quỷ Sư

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Bá Khí Ngút Trời
5.8M 2.7k 92.8k

Thiên Kim Toàn Năng Bá Khí Ngút Trời

[18+] Sự Thuần Khiết Dành Cho Em

Truyện tranh Gannibal
223.2k 2.8k 3.2k

Gannibal